MANDAC

  Stomatološka ordinacija

Oprema

Posjedujemo svu potrebnu opremu visoke kvalitete s novim tehnološkim rješenjima, a naš tim s njom stručno i efikasno vlada.

DIGITALNI UREĐAJI
Tehnologija u službi brzog, efikasnog i dokumentiranog liječenja je na raspolaganju našim korisnicima:
* Digitalni Videorcam intraoralni sustav
* KODAK dokumentacijski sustav
* KODAK 2200 DIGITALNI RTG-RVG
STERILIZACIJA
Ordinacija raspolaže višestrukim sustavima/vrstama sterilizacije zbog što kvalitetnije zaštite i sigurnosti pacijenata, kao i osoblja koji su u kontaktu s pacijentima. Svi sustavi zaštite pacijenata su u skladu s viskim normama europskog standarda.

Autoklav - povećani tlak i povišena temperatura s parom
Brza automatska dezinfekcija i podmazivanje radnih nastavaka
Suho-vrući sterilizator
UV sterilizator - sterilizacija ultraljubičastim svjetlom
Autosterilizacija radnih nastavaka na stomatološkoj stolici odvija se kroz cijevi stolice

DRUGA OPREMA I UREĐAJI
Pored "velikih" i "ozbiljnih" uređaja postoje i "mali" bez kojih naš rad kao i rezultati toga rada ne bi bili toliko efikasan: LED polimerizacijska lampa, pjeskara za pjeskarenje zubi...

Oprema

Oprema

Oprema

Oprema

Oprema

Oprema