MANDAC

  Stomatološka ordinacija

Protetika

U našoj ordinaciji se mogu nadomjestiti izgubljeni i nedostatni zubi za što koristimo postupke:

  1. mobilne protetike – izrađujući
    • Suvremene lijevane skeletirane proteze (WIRONIT)
    • Bioskeletirane injektirane proteze (THERMOPRESS sustav)
  2. fiksne protetike: fiksne zubno-protetske nadoknade postižemo izradom metal-keramičkih krunica i metal-keramičkih mostova. Također, fiksne protetske nadoknade prema indikaciji izrađujemo od nemetalnih keramičkih krunica i mostova. Kao najbolji omjer kvalitete i estetike preporučamo zirkon-oksidne krunice i mostove.
  3. kombinirane metode mobilne i fiksne protetike; kombinacija mobilnih i fiksnih protetskih nadoknada se postiže njihovim povezivanjem vezama, kopčama i slično u kojim situacijama posebno vodimo računa o estetskom efektu (nevidljivo povezivanje mobilno-fiksne protetske nadoknade).

U slučajevima gdje postoje indikacije i opće zdravstvene mogućnosti pacijenta, u ordinaciji se iznimno uspješno ugrađuju zubni implantati, a zatim na njima izrađuju fiksne, mobilne ili fiksno-mobilne zubne nadoknade.

Zubotehnički laboratorij se nalazi u sklopu ordinacije, pa je tim zubnih tehničara u direktnom kontaktu s pacijentom i Vašim doktorom dentalne medicine.

Od postavljanja dijagnoze, odabira protetskog rješenja za konkretnu situaciju kod pacijenta do završetka i predaje protetskog rada pacijentu potrebno je svega nekoliko dana (ovisno o složenosti i vrsti protetskog rada). Kvaliteta i komfornost kod ovakvih intervencija, uz povoljnu cijenu, je od izuzetne važnosti za naše pacijente.

Dentalna Protetika

Dentalna Protetika

Dentalna Protetika

Dentalna Protetika