MANDAC

  Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Mandac

 

leaf

Suvremena stomatološka ordinacija visoko kvalificiranih i motiviranih doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i ostalih djelatnika, koristeći se najnovijim tehnologijama i standardima, pacijentima pruža profesionalnu i vrlo kvalitetnu uslugu. Doktori dentalne medicine i dentalni tehničari se kontinuirano stručno usavršavaju i primjenjuju nove tehnologije na području stomatologije.

Razne poremećaje uspješno dijagnosticiramo koristeći se (digitalnim) RVG-om, koristeći i intraoralnu kameru, te se pomoću istih te kliničkog nalaza planira i provodi potrebna terapija priznatim i poznatim materijalima svjetskih stomatoloških proizvođača. Boravak u našim klimatiziranim prostorijama će vam ugodno proći.

Čekaonica

Ugodna atmosfera u čekaonici

Ordinacija

Suvremeno opremljena ordinacija

Ordinacija

Suvremeno opremljena ordinacija

Ordinacija

Suvremeno opremljena ordinacija